KONCEPCIJA

Bijušajā Inciema pasta telpā tiek veidots Anšlavam Eglītim veltītais tūrisma, izglītības un kultūras centrs. Saistībā ar to tiek veidota nevalstiska organizācija ar līdzīgu nosaukumu.

Mērķi.

 1. Iepazīstināt vietējos iedzīvotājus, it īpaši jauniešus ar pašu kultūras, vēstures un dabas vērtībām.
 2. Popularizēt A. Eglīša darbus, iepazīstināt ar viņa dzīvi un daiļradi.
 3. Iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku vietējās kultūras dzīves un veselīgas atpūtas organizēšanā.
 4. Piesaistīt tūristus, tā veicinot vietējo ekonomisko attīstību.
 5. Veicināt cilvēku radošo aktivitāti.
 6. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un ekoloģisko domāšanu.
 7. Veicināt jauniešu un bērnu patriotisko audzināšanu.

Darbības jomas.

 1. Izglītība.
  1. Centrā varētu glabāties informācija par to, kas labs tiek piedāvāts un ir apskatāms Inciemā un tuvākajā apkārtnē. Īpaši būtu izdalāma informācija par A. Eglīti un ar viņa dzīvi saistītie materiāli. Šī informācija būtu pieejama gan vietējiem, gan tūristiem. Varētu tikt vadītas ekskursijas pa pašu Inciemu un tuvāko apkārtni, kas parādītu
   1. ar A. Eglīti un viņa grāmatu „Pansija pilī” saistītās vietas;
   2. vēsturiskās vietas un dažādu vēstures laiku liecības;
   3. apkārtnes dabas vērtības.
  2. Varētu sadarboties ar vietējiem bērniem un jauniešiem, audzinot tos par savas zemes saimniekiem un patriotiem, nevis svešu pabiru uzlasītājiem.
 2. Kultūra.
  1. Centrā varētu tikt rīkoti nelieli pasākumi, piemēram, literārie lasījumi, jauno autoru saieti, tikšanās ar autoriem šaurākā lokā.
  2. Centrs varētu sadarboties ar citām organizācijām, piemēram, bibliotēkām, tūrisma objektu apsaimniekotājiem u.tml.
 3. Atpūta.
  1. Centrā varētu rīkot arī nelielus atpūtas pasākumus.
  2. Centrs varētu piedalīties dažādos veselību veicinošos pasākumos, piemēram, nūjotāju vai putnu vērotāju pārgājienu organizēšanā.
 4. Uzņēmējdarbības atbalstīšana.

Centrs būtu atvērts dažādai iniciatīvai, kas nav pretrunā ar tā mērķiem un ir saistīts ar izglītību, tūrismu un kultūru visplašākajā nozīmē.

Kontaktinformācija:

Māra Ozola Inciemā, „Vecteičos”, mob.tālr. 26060474,

e-pasts:  mara.ozola2@inbox.lv